Tokyo Architecture Info

Shinjuku Post Office

Address
1-8-8 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Government Building
Floors: 7
Neighborhood: Nishi-Shinjuku