Tokyo Architecture Info

Shinjuku Washington Hotel

Address
3-2-9 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Designed by Sakakura Associates
Type Hotel
Floors: 25
Neighborhood: Nishi-Shinjuku