Tokyo Architecture Info
Odakyu Halc - Shinjuku
Address
1-5-1 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Retail
Neighborhood: Nishi-Shinjuku