Tokyo Architecture Info

Shinjuku New City Hotel

Address
4-31-1 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Hotel
Floors: 13
Neighborhood: Nishi-Shinjuku