Tokyo Architecture Info

Lumine 1

Address
1-1-5 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Retail
Neighborhood: Nishi-Shinjuku