Tokyo Architecture Info

1-22-4 Nishi-Shinjuku

Address
1-22-4 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Skyscraper
Floors: 12
Neighborhood: Nishi-Shinjuku