Tokyo Architecture Info
Yodobashi Camera Head Store
Also known as
Yodobashi Main West Shop
Address
1-11-1 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Retail
Neighborhood: Nishi-Shinjuku