Tokyo Architecture Info
Daikan Plaza Building
Address
7-10-17 Nishi-Shinjuku
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Skyscraper
Floors: 10
Neighborhood: Nishi-Shinjuku