Tokyo Architecture Info
Hanazono Inari Shrine
Address
1-4- Ueno-Koen
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Holy Place
Neighborhood: Ueno-Koen