Tokyo Architecture Info
Statue of Takamori Saigo
Address
1-2- Ueno-Koen
Tokyo, Kanto
Basic Information
Type Monument
Neighborhood: Ueno-Koen